Welkom


Wijkconferentie Nijlan op dinsdag 11 maart 2014 

De Ontmoeting presenteert Nij Nijlân!!

In de Ontmoeting zijn verschillende instellingen, organisaties en bedrijven met elkaar in gesprek over de toekomst van Nijlân. Ook het wijkpanel Nijlân praat uiteraard mee over de toekomst van de wijk. Uniek bij de Ontmoeting is dat het initiatief door private partijen is genomen. De gemeente en het ministerie van Binnenlandse Zaken kijken met veel belangstelling naar dit initiatief. Wat zou het toch een geweldig resultaat zijn als Nijlân een voorbeeld wijk wordt voor geheel Nederland en die kansen liggen er zeker! De Ontmoeting richt zich in eerste instantie op de aandachtsgebieden ‘welzijn en zorg’ en ‘wonen en de omgeving’. Nu al nieuwsgierig wie allemaal meedoen aan de Ontmoeting? Kom dan zeker naar de wijkconferentie.

Praat mee over de toekomst van welzijn en zorg in Nijlân

Volgend jaar worden er in Nederland grote veranderingen in de zorg doorgevoerd. De zorgkosten zijn nu al erg hoog en door de vergrijzing van onze samenleving worden ze alsmaar hoger. Steeds meer zorgtaken legt het rijk bij de gemeente. Bijvoorbeeld de thuiszorg, de woonbegeleiding, ondersteuning van jongeren en gezinnen. Naast de zorgverzekeraar is de gemeente in 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van welzijn en zorg. Gemeente en zorgverzekeraar zijn op zoek naar nieuwe manieren van zorgverstrekking, die aansluiten bij de behoeften van de wijkbewoners.

Uitgangspunten zijn daarbij:

  • Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig, in de eigen woonomgeving blijven wonen.
  • Zorg moet niet uit handen nemen wat mensen zelf kunnen of met de hulp van familie, vrienden, kennissen en vrijwilligers.
  • Zorg moet dichtbij, in de wijk geleverd worden.
  • Iedereen doet mee in een gezonde wijk met een sterke sociale samenhang
  • Dure specialistische zorg wordt alleen geleverd als het echt nodig is.

Op de wijkconferentie willen we graag met wijkbewoners praten over de toekomst van zorg en welzijn in Nijlân. We willen in beeld krijgen waar de komende jaren behoefte aan is; wat extra aandacht moet krijgen. Maar ook: waar willen we met elkaar aan gaan werken; voor welke ondersteuning zou je een beroep moeten kunnen doen op de wijk. De aanbieders van zorg en welzijn hebben we ook uitgenodigd: niet om te vertellen hoe het zou moeten, maar om te luisteren en de wensen van de bewoners te vertalen in concrete plannen.

Tijdens de wijkconferentie willen we met betrokken wijkbewoners praten over hoe we dit allemaal gaan opzetten. In april volgen nog een drietal gesprekskringen met oudere wijkbewoners om de resultaten van de wijkconferentie uit te werken naar wat zij nodig hebben om op een goede manier langer zelfstandig in Nijlân te kunnen blijven wonen.

Wonen en de omgeving; uw kans

Wonen in de groenste wijk van Leeuwarden is geweldig. Om Nijlân ook in de toekomst niet alleen groen maar ook mooi te houden, hebben we uw hulp nodig. U kan uw wensen kenbaar maken bij de Ontmoeting. Net als over zorg en welzijn gaan we gesprekskringen opzetten over wonen en de omgeving. Er ligt geen plan welke richting we uitgaan. We beginnen met het inventariseren van uw wensen. Van hier uit gaan we kijken wat op korte termijn gerealiseerd kan worden. Een top vijf van wensen. Daarnaast gaan we ook met u in gesprek wat er op langere termijn speelt in Nijlân. Ook hierbij telt uw mening en ligt er geen concreet plan voor de komende tien jaar. Dus dit is uw kans om de omgeving zo in te richten zoals u het wilt.

De start voor beide gesprekskringen ligt op 11 maart tijdens de wijkconferentie in wijkcentrum Nijlân. En dan zijn voor de zomer de plannen voor de korte en langere termijn klaar. Het is een ambitieus plan maar als er genoeg bewoners meepraten meedenken en meedoen dan ontstaat er een echte prachtwijk.